• VRTS_Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
  (Thứ sáu, 31-3-2017)
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt công bố số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán). 
 • VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  (Thứ hai, 29-1-2018)
 •   VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • VRTS_Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 (Thứ tư, 23-8-2017) VRTS_Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017
    Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt (VRTS) công bố Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017  .
 • Thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 (Thứ ba, 18-4-2017) Thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016
   Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt xin thông báo đến Quý vị cổ đông về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

   

 • Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Thứ hai, 17-4-2017) Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
    Ngày 15/4/2017 Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở chính Công ty (Số 120 Phố Định công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội). 
 • VRTS_Chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Thứ sáu, 31-3-2017) VRTS_Chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
    -  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt thông báo chi tiết chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2016 và các tài liệu Đại hội kèm theo.

   

 • Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016 (Thứ sáu, 10-2-2017) Thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2016
   Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt (VRTS) công bố thông tin chốt quyền cổ tức năm 2016  .
 • VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Thứ sáu, 10-2-2017) VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
   VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 • Bản quyền © thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường Sắt
  Địa chỉ trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 04.38641809/8644805 - Fax :04.38641205 - Email:admin@vrts.vn