• VRTS_Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
  (Thứ sáu, 31-3-2017)
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt công bố số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán). 
 • Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  (Thứ bảy, 21-4-2018)
 •   Ngày 21/4/2018 Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở chính Công ty (Số 120 Phố Định công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội). 
 • VRTS_Chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Thứ ba, 10-4-2018) VRTS_Chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt thông báo chi tiết chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niện năm 2018 và các tài liệu Đại hội kèm theo.

   

 • THÔNG BÁO V/v: “Hủy đăng ký Công ty đại chúng”. (Thứ hai, 9-4-2018) THÔNG BÁO V/v: “Hủy đăng ký Công ty đại chúng”.
   
 • VRTS-Thong bao ngay chot quyen chi tra co tuc nam 2017 (Thứ sáu, 6-4-2018) VRTS-Thong bao ngay chot quyen chi tra co tuc nam 2017
   Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt xin thông báo đến Quý vị cổ đông về việc chốt quyền chi trả cổ tức năm 2017
 • VRTS_Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Thứ năm, 5-4-2018) VRTS_Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
   VRTS_Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

   

 • VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Thứ hai, 29-1-2018) VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
    VRTS_Thông báo công bố thông tin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • VRTS_Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 (Thứ hai, 29-1-2018) VRTS_Báo cáo quản trị Công ty năm 2017
   Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt (VRTS) công bố Báo cáo quản trị Công ty  năm 2017  .
 • Bản quyền © thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường Sắt
  Địa chỉ trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 04.38641809/8644805 - Fax :04.38641205 - Email:admin@vrts.vn