• Download
  • VRTS sẽ đăng tải danh sách các file thông báo, mẫu biểu, qui định, hướng dẫn ... (của cả Công ty, bên ngoài hoặc các ứng dụng tin học tiện ích) để các cổ đông và những người có quan tâm khi truy cập website www.vrts.vn có thể đăng nhập xem hoặc tải về sử dụng.

    Bản quyền © thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường Sắt
    Địa chỉ trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 04.38641809/8644805 - Fax :04.38641205 - Email:admin@vrts.vn