• Download

 • VRTS sẽ đăng tải danh sách các file thông báo, mẫu biểu, qui định, hướng dẫn ... (của cả Công ty, bên ngoài hoặc các ứng dụng tin học tiện ích) để các cổ đông và những người có quan tâm khi truy cập website www.vrts.vn có thể đăng nhập xem hoặc tải về sử dụng.

 •   

  1. Các thông tin liên quan đến cổ đông của VRTS

  STT Tên file Kích thước Nhập ngày Download
  1 Mau giay uy quyen va xac nhan tham du DHCD 2013   25/2/2013
  2 Mau giay uy quyen va xac nhan tham du DHCD 2013   25/2/2013
  3 Mẫu giấy ủy quyền và xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 43 KB 23/2/2012
  4 Báo cáo thường niên năm 2010 2,317 KB 10/4/2011
  5 Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 104 KB 4/4/2011
  6 Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) 1,894 KB 2/4/2011
  7 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 1,923 KB 25/3/2011
  8 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2011 và nhận cổ tức năm 2010 58 KB 2/3/2011
  9 Giấy uỷ quyền nhận cổ tức và chuyển khoản cổ tức đợt 2 năm 2009 100 KB 27/4/2010
  10 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 102 KB 26/4/2010
  11 Các tài liệu trình tại ĐHCĐ 2010 2,773 KB 15/4/2010
  12 Các tài liệu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010 - 2014 470 KB 14/4/2010
  13 Xác nhận tham dự và Uỷ Quyền tham dự ĐHCĐ 2010 114 KB 14/4/2010
  14 Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) 2,695 KB 8/4/2010
  15 Báo cáo thường niên năm 2009 (Phu lục II) 2,341 KB 8/4/2010
  16 Báo cáo thường niên năm 2008 (mẫu CBTT-02) 2,370 KB 8/4/2009
  17 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. 121 KB 30/3/2009
  18 Các nội dung cơ bản Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 248 KB 19/3/2009
  19 Tóm tắt số liệu tài chính năm 2008 80 KB 19/3/2009
  20 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 114 KB 19/3/2009
  21 Các tờ trình của Hội đồng quản trị 731 KB 19/3/2009
  22 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 108 KB 19/3/2009
  23 Mẫu ủy quyền tham dự ĐHCĐ và Ủy quyền các loại 124 KB 13/3/2009
  24 Danh sách Hội đồng quản trị Công ty hiện nay 131 KB 13/3/2009
  25 Thông báo kết quả kiểm phiếu ĐHCĐ xin ý kiến bằng văn bản đầu tư toa xe. 215 KB 24/12/2008
  26 Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc đầu tư mua Toa xe. 199 KB 24/12/2008
  27 Tóm tắt Dự án đầu tư mua 50 toa xe H-C31 do Trung Quốc sản xuất 266 KB 28/11/2008
  28 Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đầu tư mua 50 toa xe H-C31 do Trung quốc sản xuất 255 KB 28/11/2008
  29 Dự thảo Nghị Quyết Đại hội cổ đông thông qua xin ý kiến bằng văn bản 198 KB 28/11/2008
  30 Mẫu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 183 KB 22/3/2008
  31 Mẫu giấy đề nghị đổi, cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 145 KB 6/3/2008
  32 Mẫu Uỷ quyền va đăng ký mua cổ phiếu, dự ĐHCĐ năm 2008 và nhận cổ tức năm 2007 (mới). 231 KB 26/2/2008
  33 Mẫu Ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2007 và nhận cổ tức năm 2006 174 KB 26/2/2008

  2. Văn bản pháp qui

  STT Tên file Kích thước Nhập ngày Download
  1 Thông tư số 02/TT-NHNN 399 KB 4/2/2009
  2 Quyết định số 16-CP 41 KB 4/2/2009
  3 Thông tư số 13-BTC 110 KB 4/2/2009
  4 Thông tư số 03-BTC 127 KB 4/2/2009
  5 Thông tư số 12-BTC 100 KB 4/2/2009
  6 Quyết định số 131-CP 128 KB 4/2/2009
  7 Nghị quyết số 30-CP của Chính Phủ 173 KB 4/2/2009
  8 Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 8 năm 2008 252 KB 21/9/2008
  9 Thông tư 18 hướng dẫn mua bán và phát hành cổ phiếu 131 KB 26/2/2008
  10 Luật Chứng khoán năm 2006 685 KB 26/2/2008
  11 Luật Doang nghiệp năm 2005 795 KB 26/2/2008
  12 Luật Đấu thầu 234 KB 11/7/2007
  13 Quyết định 27/2007/BTC ngày 24/4/2007 về qui chế quản lý hoạt động các công ty chứng khoán 1,046 KB 17/5/2007

  3. Phần mềm tiện ích

  STT Tên file Kích thước Nhập ngày Download
  1 Phần mềm tiện ích Excel (dùng để tự động chuyển đổi số thành chữ trong các bảng tính) 103 KB 6/10/2008
  2 Bộ cài WinRar 3.60 Beta 8 971 KB 6/10/2008
  3 Bộ gõ Unikey theo tiêu chuẩn font unicode 299 KB 6/10/2008
  4 Phần mềm nhắc việc hàng ngày 564 KB 6/10/2008

 •  
  In bài này   Quay lại

  Bản quyền © thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường Sắt
  Địa chỉ trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 04.38641809/8644805 - Fax :04.38641205 - Email:admin@vrts.vn