• Sáp nhập và thành lập mới phòng ban trực thuộc

 • Ngày 25/5/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt đã có Quyết định số 190/QĐ-HĐQT về việc sáp nhập phòng Quản lý Xây dựng vào phòng Tổ chức Hành chính và Quyết định số 191/QĐ-HĐQT về việc thành lập mới phòng Kỹ thuật trên cơ sở tách một phần chức năng nhiệm vụ từ phòng Kế hoạch Kinh doanh; các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2015.


 • Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Đỗ Minh Phương - Kỹ sư Khai thác vận tải sắt giữ chức Trưởng phòng Tổ chức hành chính và ông Nguyễn Trần Bình - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Toa xe làm Trưởng phòng Kỹ thuật kể từ ngày 01/6/2015.

 •  
  In bài này   Quay lại

  Bản quyền © thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường Sắt
  Địa chỉ trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 04.38641809/8644805 - Fax :04.38641205 - Email:admin@vrts.vn